OSP

STRZELCE

Zarząd

Paweł Paterak - Prezes

Sebastian Grech - Naczelnik

Sławomir Rusin - Sekretarz

Paweł Fik - Skarbnik

Dariusz Gronostalski - Gospodarz

Komisja Rewizyjna

Robert Pytlarz - przewodniczący

Tomasz Smok - Członek

Dawid Juzwenko- Członek


Członkowie

Piotr Paterak 

Rafał Gawlik

Wojciech Wawryszyn

Dominik Młocek 

Marcin Samuła

Wojciech Zwarycz

Norbert Spryszak

Kamil Gdański

Mateusz Adamczyk

Monika Tymińska


Członkowie Honorowi

Kocot Aleksander

Wołowicz Piotr

Tworzydło Antoni


Osoby Wspierające

Mateusz Górny

Kazimierz Grzelik

Wojciech Sołtys

Tomasz Łyko 

Sebastian Wawryszyn

Firma Stelmach

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Eryk Zwarycz

Adrian Nowak

Kacper Łaryn

Szymon Gronostalski

Dawid Smok

Paweł Węgłowski